Tenttiarkisto

Tenttiin valmistautuessa on hyvä tietää millaisia kysymyksiä vanhoissa tenteissä on ollut. Tenttiarkisto on ratkaisu tähän. Perinteinen paperinen arkisto majailee kiltahuoneen hyllyssä. Sähköisen tenttiarkiston tentit löytyvät tältä sivulta.

Kurssin nimiKurssitunnusTenttejä
3D Integration and System on Package ETT_2065 4
Advanced Course on Databases TKO_5510 2
Advanced Course on Operating Systems TKO_8925 1
Algebran peruskurssi I MATE_5060 13
Algebran peruskurssi II MATE_5061 9
Algorithm Design TKO_3108 4
Algorithms for Computer Games TKO_5710 6
Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi TKO_2038 10
Algoritmien suunnittelu ja analysointi TKO_5500 1
Algoritminen matematiikka MATE_5074 21
Analogiaelektroniikan suunnittelu- ja simulointikurssi DTEK_2002 1
Analogiaelektroniikka I ETT_1001 2
Analog IC Design ETT_3001 6
Asiakas-palvelin sovellukset ja käyttöliittymät TKO_5086 3
Business Case Analysis DTEK_8013 2
C++ TKO_5533 3
Code Optimization ÅA_455304 2
Coding Theory I MATE_5274 5
Convolutional Codes MATE_5085 3
Cryptography I DTEK_0 1
C++ sulautettuihin järjestelmiin DTEK_1017 3
Data Analysys and Knowledge Discovery TKO_3103 3
Data Mining TKO_5437 4
Declarative Programming DTEK_24 1
Designing Object Oriented Software TKO_2016 10
Device Mismatch in IC ETT_3034 3
Differentiaaliyhtälöt SMAT_5045 11
Digitaalinen piiritekniikka ETT_2001 6
Digitaalinen signaalinkäsittely ETT_2026 12
Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet TKO_5287 9
Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet TKO_5094 17
Digitaalisen tiedonsiirron standardit ja konvergenssi ETT_2040 1
Digitaalisen videonkäsittelyn perusteet TKO_5109 7
Digitaaliset tietoliikennejärjestelmät ETT_3005 9
Digitaalisuunnittelu DTEK_1200 5
Digitaalisuunnittelun perusteet ETT_1003 13
Digital business TJ_93221 1
Digital communication systems ETT_3005 11
Digital Systems Engineering ETT_3048 4
Diskreetti Matematiikka MATE_5206 13
Diskreetti Matematiikka I MATE_5260 2
Diskreetti Matematiikka II MATE_5261 13
Electronics Packaging Technology 2
Elektroniikan komponentit ja materiaalit DTEK_2001 6
Elektroniikan perusteet I ETT_1009 14
Elektroniikan perusteet II ETT_2037 7
Elektroniikan perusteet III ETT_2059 1
Elektroniikan tuotantotekniikka 1
Elektroniikkajärjestelmät ETT_2068 17
Elektroniset laitteistot ja kestävä kehitys ETT_2066 5
Embedded Systems Design DTEK_8019 2
Energy efficient embedded electronics DTEK_1057 5
Error Correction Coding ETT_3062 1
Firewall and ips technology DTEK_8063 3
Foundations of cryptography MATE_5089 3
FPGA Prototyping DTEK_8048 5
From Product Idea to R&D Plan DTEK_8010 2
Fuktioteoria MATE_5033 11
Fundamentals of Information Theory ETT_3061 2
Fysiikan matemaattiset apuneuvot 1 FYS_5002 1
Fysiikan peruskurssi 1 UFYS_1006 6
Fysiikan peruskurssi 2 UFYS_1007 12
Fysiikan peruskurssi 3 UFYS_1008 10
Fysiikan peruskurssi 4 UFYS_1009 12
Fysiikka I FYS_4348 7
Fysiikka II FYS_4349 3
Graph Theory MATE_5230 5
Grundkurs i Reglering och Instrumentering KTF_3072 2
Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat TKO_2014 9
Hajautetut ohjelmistojärjestelmät DTEK_1047 8
HDL Based Design ETT_2006 1
Implementation of Development Project DTEK_8011 1
Industrial Design DTEK_8008 2
Insinöörimatematiikka A MATE_5398 11
Insinöörimatematiikka B MATE_5399 8
Insinöörimatematiikka C MATE_5400 14
Insinöörimatematiikka D MATE_5401 10
Insinöörimatematiikka I MATE_5247 6
Insinöörimatematiikka I A MATE_5281 31
Insinöörimatematiikka I B MATE_5282 30
Insinöörimatematiikka II MATE_5249 13
Insinöörimatematiikka II A MATE_5283 32
Insinöörimatematiikka II B MATE_5284 24
Introduction to Project Leadership DTEK_8049 3
Järjestelmäohjelmointi C++-kielellä DTEK_2003 7
Johdatus automaattien teoriaan DTEK_0 2
Johdatus elektroniikkaan ETT_1011 5
Johdatus informaatioteknologiaan TKO_2001 5
Johdatus informaatioteknologiaan 1 TKO_2082 4
Johdatus informaatioteknologiaan 2 TKO_2083 11
Johdatus laskettavuuteen MATE_6005 1
Johdatus tekoälyyn TKO_2015 17
Johdatus tietojärjestelmätieteeseen TKO_5555 4
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I 2
Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen TILM_3554 1
Käyttöjärjestelmät TKO_8924 8
Käyttöliittymätekniikat TKO_2013 8
Kombinatoriikka MATE_5039 27
Konveksi analyysi ja optimointi SMAT_5016 4
Kryptografia I MATE_5296 1
Lähdekoodin ja tiedon pakkaus 3
Liiketoimintaosaaminen 24
Lineaariset järjestelmät ja piirit ETT_2067 23
Linux and system programming TKO_5084 6
Logiikka MATE_5114 13
Lukuteoria MATE_5123 5
Machine Learning and Neural networks TKO_3102 2
Matemaattinen mallintaminen SMAT_5215 1
Matemaattinen optimointi I MATE_5108 14
Matemaattinen optimointi II SMAT_5109 2
Matematisk Modellering KTF_3636 7
MHP-ohjelmointi TKO_2034 1
Microsensors ETT_3008 5
Mikroprosessoripohjaiset järjestelmät ETT_2039 1
Mikroprosessorit ETT_1004 19
Mixed Mode IC Design ETT_2028 5
Modelling parallel systems DTEK_36 2
MPEG-4 ÅA_453301 1
Multimedia databases TKO_5436 10
Multimedia Signal Processing DTEK_8050 1
Multiplayer Computer Games TKO_5725 4
Multiprocessor Architectures ETT_2062 3
Ohjelmistoarkkitehtuurit TKO_5707 26
Ohjelmistotestaus TKO_2032 9
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi DTEK_2005 5
Ohjelmistotuotannon peruskurssi DTEK_1201 11
Ohjelmistotuotanto TKO_5353 10
Ohjelmointi I TKO_5439 4
Ohjelmointi II TKO_5440 4
Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi TKO_5278 12
Olio-ohjelmoinnin perusteet TKO_2005 11
Opiskelun ja työelämän tietotekniikka DTEK_1043 1
Optimointialgoritmit 6
Optoelektroniikka FYS_4432 1
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt SMAT_5035 1
Piiriteoria ETT_1005 21
Processreglering KTF_3085 2
Programming of Embedded Systems ÅA_453502 1
Project Management DTEK_8005 1
Puheviestintä KIPV_3331 1
Puolijohteiden perusteet ETT_2027 1
Radiotekniikan perusteet ETT_2021 9
Real-time Systems DTEK_8018 3
Reconfigurable Computing ETT_3053 4
Reglerteknik 1
RF Analog IC Design ETT_3047 1
Säteilyn käyttö ja turvallisuus FFYS_6019 1
Semiconductor technology ETT_2012 1
SoC Design ETT_2014 7
Software architectures 2
Software Engineering for Global Enterprises DTEK_8064 2
Software Product Development DTEK_2004 2
Sopimuspohjainen olio-ohjelmointi TKO_2039 13
Sulautettujen järjestelmien perusteet DTEK_2007 3
Sulautetut prosessorijärjestelmät DTEK_1019 13
Systeemi- ja säätötekniikan perusteet TKO_5581 7
System Modelling with SystemC DTEK_1018 3
System Verification ETT_2061 3
System Verification and Design for Testability DTEK_8028 1
Tähtitieteen historia TÄHT_5003 1
Technological Systems, Foresight and Societal Change DTEK_0 1
Tekstin- ja kielenhuollon harjoituskurssi 1
Teollisuustalous DTEK_1003 6
Tiedonsiirron perusteet DTEK_1039 20
Tietojärjestelmän käyttöönotto TKO_5089 1
Tietojärjestelmän mallintaminen TKO_2008 12
Tietojärjestelmätiede 1
Tietojärjestelmät ja työ TKO_5097 1
Tietojenkäsittely ja yhteiskunta TKO_8922 4
Tietokannat TKO_5505 3
Tietokannat 1 TKO_2009 14
Tietokannat 2 TKO_2010 13
Tietokantojen perusteet 1 DTEK_0 3
Tietokonearkkitehtuurit ETT_2015 12
Tietokonearkkitehtuurit ja käyttöjärjestelmät DTEK_0 5
Tietokone työvälineenä TKO_5098 3
Tietokoneverkot TKO_5364 5
Tietoliikenneteoria ETT_2017 4
Tietorakenteet ja algoritmit TKO_5509 24
Tietorakenteet ja algoritmit 1 TKO_2011 20
Tietorakenteet ja algoritmit 2 TKO_2012 12
Tietotekninen algebra MATE_5259 40
Tietoverkkotekniikat DTEK_1050 7
Tietoverkot ja tietoturva DTEK_1015 19
Tilastollisen päättelyn peruskurssi TILM_0 4
Tilastotieteen peruskurssi c, tilastollisia malleja TILM_3511 1
Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille TILM_3568 23
Usean muuttujan funktiot MATE_5021 15
Variaatiolaskenta SMAT_5213 3
Web-ohjelmointi TKO_5110 4
XML Technologies and Applications TKO_5726 5

Tenttiarkistossa on 199 kurssia joissa on yhteensä 1355 tenttiä.