Esittely


Digit ry on Turun yliopiston diplomi-insinööriopiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu syksyllä 1999 ja merkitty yhdistysrekisteriin toukokuussa 2000, joten se on tällä hetkellä Turun yliopiston vanhin teekkarikilta.

Jäseniä meillä on tällä hetkellä jo melkein neljä sataa ja kasvaneen aloituspaikkamäärän myötä tulemme kasvamaan nopeasti myös jatkossa.

Nuoruudesta ja pienestä koosta johtuen Digit on hyvin dynaaminen ja ympäristöönsä sopeutuva yhdistys, jolla on myös hyvät ja aktiiviset suhteet niin Turun seudun kuin muunkin Suomen it-alan opiskelijajärjestöihin.Hallitus

Digitin toimintaa johtaa hallitus, jonka puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä (varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, opintovastaava, vapaa-ajanvastaava, ulkoasiain- ja tiedotusvastaava, isäntä ja fuksivastaava) valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Hallituksen lisäksi järjestön toimintaa pyörittävät erilaiset toimikunnat, kuten biletoimikunta, speksitoimikunta, file-toimikunta, wappulehtitoimikunta, speksitoimikunta, Agiletoimikunta sekä vuosijuhlatoimikunta.


Miksi Digit ry?

Järjestön tarkoituksena on avustaa jäseniään di-opinnoissaan sekä tarjota näille mielekästä vapaa-ajan toimintaa.

Käytännössä edellinen tapahtuu enimmäkseen opintovastaavan yhteistyöllä laitosten henkilökunnan kanssa, keskustellen opinnoista sekä niiden sisällöstä, tasosta ja aikatauluista.

Vapaa-ajan toiminta koostuu (pääasiassa muiden järjestöjen kanssa yhteistyönä tehtävistä) yritys-excursioista sekä vapaamuotoisista bileistä, saunailloista, sitseistä ja kaikesta mahdollisesta hauskanpidosta.

Vuoden kohokohtia ovat tietysti ATK-Yhteistoimintapäivät, TiTeenien Taisto ja Synergiapäivät sekä Turku Agile Day joihin Digit osallistuu aktiivisesti.