Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 1.1.2016–31.12.2016

1. Yleistä

Digit ry (myöhemmin Digit) on 4.10.1999 perustettu teekkarikilta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Turun yliopiston tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri-koulutusohjelman opiskelijoiden tieteellistä ja ammatillista kehitystä, vaalia perinteitä, opinto- ja ammattikysymyksiin liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja ja viihtyvyyttä sekä edistää jäsenten mielekkäitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, luentosarjoja, opintoretkiä, illanviettoja, liikunta- ja kulttuuritoimintaa sekä konferensseja. Edelleen yhdistys harjoittaa opinto-ohjausta, järjestää jatkokoulutustilaisuuksia ja välittää jäsenilleen opiskeluvälineitä voittoa tavoittelematta.

2. Viestintä

Diginfo-postituslista on tärkeä kanava yhdistyksen sisäisessä tiedotuksessa ja sillä hallitus tiedottaa hyvissä ajoin tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista, jäseniä koskevista asioista. Yhdistyksen verkkosivuilla (osoitteessa www.digit.fi) ylläpidetään tapahtumakalenteria, joka sisältää tarkempia tietoja tapahtumista. Verkkosivujen painoarvo tiedotuksessa on kasvamassa ja tulevaisuudessa se on yhtä tärkeä diginfo-listan kanssa. Lisäksi on mahdollista julkaista tarpeen mukaan pienimuotoista jäsentiedotetta. Tuleville opiskelijoille yhdistys julkaisee verkkosivuillaan pelkästään heille suunnatun osion, josta saa mm. tarkempia tietoja koulutuksesta ja opiskelun aloittamisesta. Nämä tiedot julkaistaan vuosittain viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Hallituksen ja yhdistyksen aktiivien tiedotuskanavana on digipiiri@lists.utu.fi-postituslista.

Uusien opiskelijoiden tiedotusta parannetaan digitfuksit@lists.utu.fi –sähköpostilistan avulla.

Hallitus julkaisee tapahtumakalenteria myös Googlen kalenteripalvelussa.

3. Edunvalvonta

Digit ry toimii opiskelijoiden ja henkilökunnan välisenä yhdyslenkkinä yleisissä opiskeluun liittyvissä asioissa. Koulutuksen kehitysnäkymistä tiedotetaan jäsenille. Pääasiallisena vastuuhenkilönä opintoasioissa toimii opintovastaava, joka pitää tiivistä yhteyttä Turun yliopiston ja tarvittaessa muiden korkeakoulujen henkilökuntaan sekä opiskelijaedustajiin yliopiston eri hallintoelimissä. Opintovastaava pitää yhteyttä TYY:n koulutuspoliittisen sektorin toimijoihin.

Erityisesti opintovastaava tekee yhteistyötä maisteriopiskelijoiden ainejärjestö Asteriski ry:n ja heidän opintovastaavansa kanssa. Tarvittaessa hän kokoontuu  tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien sekä laitoksen henkilökunnan kanssa. Opintovastaavan tehtäviin kuuluu kuunnella ja välittää eteenpäin opiskelijoiden näkemyksiä opintoasioista. Erityisesti hän pitää kiltahuoneella ns. huolipäivystystä, jonne opiskelijat voivat tulla kertomaan opintoasioihin liittyvistä huolenaiheistaan.

4. Suhdetoiminta

Digit ry:n koko hallitus hoitaa yhteydenpitoa yhdistyksen ulkopuolelle, kukin jäsen omien vastuualueidensa mukaisesti.

Paikallisella tasolla erityisesti alan maisteriopiskelijoiden ainejärjestöön, Asteriskiin, sekä muihin teekkarikiltoihin, Nucleukseen, DaTeen ja Kemistklubbeniin, pyritään pitämään säännöllisesti yhteyttä. Tiedekuntatasolla yhteistyö hoidetaan Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry:n välityksellä. Yhdistyksellä on edustus Hybridissä. Valtakunnallisella tasolla muihin IT-alan ainejärjestöihin yhteydenpito tapahtuu pääasiassa Suomen IT-opiskelijoiden yhdistyksen, TiTOL:n kautta. Tekniikan Akateemisten Liittoon (TEK) yhteyshenkilönä toimii Digit ry:n TEK-kiltayhdyshenkilö. Pelkästään hallitukseen liittyvän yhteydenpidon hoitaa yhdistyksen varapuheenjohtaja. Hallitus pitää myös yhteyttä muihin teekkarikiltoihin ympäri Suomea.

5. Teekkarius

Digit ry on teekkarikilta.

Digit ry valitsee jäsenistön joukosta edustajat Teekkarikomissioyhdistys ry:hyn, joka toimii Turun teekkarikiltojen yhteysjärjestönä. Edustajat ovat velvollisia tiedottamaan hallitukselle komissiossa tehdyistä päätöksistä. Jokainen Digit ry:n jäsen, joka on hyväksytty Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutusohjelmaan, on oikeutettu lunastamaan teekkarilakin ensimmäisen opiskeluvuoden Wappuna, kunhan hän on hyväksytysti täyttänyt lakkiohjesäännön määrittelemät ehdot. Lakin käytöstä on säädetty erillinen lakkiohjesääntö. Yhdistyksen hallitus anoo Teekkarikomissiolta heti vuoden alussa lupaa myöntää lakinkäyttöoikeus.

6. Jäsenlehti

Asteriski ry ja Digit ry toimittavat yhdessä File-ainejärjestölehteä. Lehteen valitaan päätoimittajat Asteriskilta ja Digitiltä, ja he hyväksyvät sopivan määrän File-toimikunnan jäseniä. File ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa ja se sisältää mm. juttuja järjestöjen tapahtumista, opiskelusta sekä muista ajankohtaisista aiheista. Tavallisten numeroiden lisäksi joka kevät ilmestyy uusille opiskelijoille tarkoitettu Piltti-File. Osa Filen kustannuksista katetaan mainostuloilla ja jäljelle jäävät kulut tai voitot jaetaan tasan Asteriskin ja Digitin kesken.

7. Projektit

 Matalan kynnyksen palkitsemisjärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto 

Digit ry:n jäsenistö tekee korvaamatonta työtä yhdistyksen toiminnan eteen. Digit ry:n hallitus
suunnittelee, julkaisee ja ottaa käyttöön lukukausittaisen tai ‐vuosittaisen palkitsemisjärjestelmän
jäsenistön motivaation ylläpitämiseen.

Hallitus suunnittelee vuosittaisen aikataulutuksen palkitsemisten toteutukselle. Kehittämiseen kuuluu
myös palkitsemiseen liittyvän materiaalin suunnittelu ja alustavat myöntöperusteet. Vuoden aikana
tullaan myös järjestämään palkitsemistilaisuudet erillisinä tai osana jo valmiita kokonaisuuksia.
Käyttöönoton vakiinnuttaminen vaatii myös tiedotuksellisia resursseja ja suunnittelun, millä tavoin
palkitsemisjärjestelmää ylläpidetään ja miten toimijoiden aktiivisuutta seurataan vuoden aikana.

8.Tulevat hankinnat

Tarvittavat lisäykset uudelle kiltahuoneelle. Hallitus harkitsee, tarvitaanko vuoden 2016 aikana haalarimerkkejä.

9. Tapahtumat 2016

Kevät:

 • Pikku-2-tapahtumasarja
 • Halibileet
 • Akateemisen kyykän MM-kisat helmikuussa Tampereella
 • TiTeenien Taisto Turussa
 • Biljarditurnaus Asteriski ry:n kanssa
 • Teekkarispeksi
 • Excursioita alan yrityksiin
 • LAN-pelitapahtumia
 • Sitsejä
 • Wappu 2016 (sis. mm. Wapunaloitusbileet, Tulikokeen sekä fuksien lakituksen)
 • Keväinen/Kesäinen virkistäytymisretki

Syksy:

 • Varaslähtö uusille opiskelijoille
 • Fuksibileet
 • Fuksisuunnistus
 • Fuksisauna
 • Fuksisitsit
 • Muita sitsejä
 • Talk Like A Pirate Day -bileet
 • Synergia
 • Excursioita alan yrityksiin
 • Lakin lasku / PikkuWappu
 • 17-vuotissitsit
 • Trivial Pursuit -turnaus Asteriski ry:n kanssa
 • LAN-pelitapahtumia
 • KotiMaan Pitkä
 • Pikkujoulut ja Piparibileet
 • ATK-YTP 2016

Lisäksi:

 • Elokuvailtoja
 • Excursio ulkomaille
 • Viikottainen saunavuoro YO-Kylässä
 • Viikottainen urheiluvuoro
 • Osallistuminen Sammonmaljaturnauksiin

Lisäksi Digit ry pyrkii järjestämään erilaisia kerhoja, mm. ompelukerho, improvisaatiokerho, leffakerho ja pelikerho.

 

Toimintasuunnitelma 2016
Toimintasuunnitelma 2015
Toimintasuunnitelma 2014
Toimintasuunnitelma 2013
Toimintasuunnitelma 2012
Toimintasuunnitelma 2011
Toimintasuunnitelma 2010
Toimintasuunnitelma 2009