0-kerho: Jäseneksi?

0-kerhon jäseneksi hakeminen

0-kerhon jäsenyyden ehdot esitellään kerhon työjärjestyksessä. Lainaus työjärjestyksen kohdasta 2.1.:

2.1. Kerhon jäsenen tulee täyttää seuraavat vaatimukset

1) Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tai IT-laitoksen DI-koulutusohjelmassa

2) Digit ry:n jäsenyys

Kun omasta mielestäsi täytät 0-kerhon jäsenvaatimukset, voit hakea 0-kerhon jäseneksi. Uusien jäsenien hyväksymisestä päättää johtoporras kokouksessaan.

 1. Toimita vapaamuotoinen hakemus
 2. Hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin:
  • koko nimi
  • sähköpostiosoite (ei @utu.fi, se lakkaa toimimasta valmistuttuasi)
  • postiosoite
  • kotipaikkakunta
  • opinto-ote, josta näkyy vaadittu tutkinnon suoritusmerkintä
  • kiinnostus saada 0-kerhon jäsenille tarkoitettua sähköpostia
  • lupa lähettää tiedot alumnikoordinaattorille yliopiston alumniverkostoon liittymistä varten
 3. Jäsenien hyväksymisestä/hylkäämisestä ilmoitetaan 0-kerhon johtoportaan seuraavan kokouksen jälkeen
  • hylätyille sähköpostitse
  • hyväksytyille sähköpostitse
 4. Kun valmistut / jos olet jo valmistunut, liity yliopiston alumnijärjestelmään. Näin varmistat, että saat jatkossa tietoa alumnitapahtumista sekä Aurora-lehden neljä kertaa vuodessa.

Tervetuloa mukaan 0-kerhoon!