0-kerho: Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2013

0-kerhon toimintasuunnitelma 2013

1. Yleisesti

0-kerho toimii Digit ry:n vanhempien opiskelijoiden yhteisenä kerhona ja avustaa nuorempia opiskelijoita 0-kerhon jäseneksi pääsemisessä. Virallisesti kerho toimii Digit ry:n toimikuntana ja yhdistyksen hallituksen valvonnassa. Jäseniksi 0-kerhoon voivat liittyä työjärjestyksen mukaisesti tietotekniikan kandidaatin tai IT-laitoksen mukaisen DI tutkinnon suorittaneet. Tämän lisäksi henkilön pitää olla Digit ry:n jäsen.

2. Viestintä

0-kerhon johtokunta tiedottaa tapahtumista yhteistyössä Digit ry:n hallituksen kanssa käyttäen yhdistyksen virallista tapahtumakalenteria ja 0-kerho-info@lists.utu.fi -jäsenlistaa.

0-kerholla on Linkedin -ryhmä, jonka jäseniksi hyväksytään kaikki 0-kerhon jäsenet.

Päätösluettelot päivitetään 0-kerhon osioon Digit ry:n nettisivuilla.

3. Suhdetoiminta

Yhteistyötä kehitetään IT-laitoksen kanssa ja jokaisesta 0-kerhon tapahtumasta lähetetään kutsu IT-laitoksen edustajalla ja tarvittaessa muille sidosryhmille, joille 0-kerhon johtoporras näkee tarpeelliseksi kutsun lähettää.

TEKiin ollaan yhteydessä uusien seminaarien järjestämiseksi.

Yliopistosektorilla työskenteleviä tekniikan alan tutkimus-, opetus- ja tukitehtävissä toimivia suositellaan liittymään Turun yliopiston TEK-tutkijat (T3) ry:n jäseneksi. T3 valvoo yliopistosektorilla työskentelevien tekniikan alan tutkijoiden ja vast. etua, järjestää tapahtumia ja pitää jäsenensä ajan tasalla ammattijärjestökentän osalta. Tarkempaa tietoa T3:n toiminnasta on saatavilla osoitteessa http://tek.fi/t3.

4. Projektit

  • Uudistetaan 0-kerhon logo
  • Toiminnan uudelleenjärjestäminen

5. Tapahtumat

  • Kesävirkistäytyminen yhdessä Digitin kanssa

Myös seuraavia tapahtumia pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.

  • Seminaareja
  • Vuosikurssitapaamisia
  • Saunailtoja